Adwokat Przemysaw Gierada

 

W 1989 r. ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, podobnie jak wcześniej mój ojciec, do dziś czynny adwokat, praktykujący ze mną w tej samej kancelarii.

Początkowo specjalizowałem się w prawie karnym, lecz z momentem nawiązania stałej współpracy z wiodącą warszawską kancelarią Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy zakres ten uległ poszerzeniu.

Od tego czasu  prowadzę również sprawy cywilne, zwłaszcza z dziedziny obrotu gospodarczego, a łączna suma roszczeń w sprawach, w których występuję wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

Prowadząc kancelarię w Kielcach mam przyjemność pracować w zespole prawników w skład którego, oprócz mojego ojca adwokata, Jana Gierady, wchodzą radcowie prawni Katarzyna Hurej oraz Mariusz Walczyk.